BEELHOUWCURSUSSEN

ALLE INFORMATIE OVER DE BEELHOUWCURSUSSEN ARCO ARTE

Het doel is om een TECHNISCHE OPLEIDING te verwerven tijdens een verblijf met intensief werken (meestal twee weken), gekoppeld aan de traditie van de beeldhouwkunst, als een instrument dat beantwoordt aan de behoefte van professionele en artistieke groei en helpt bij de ontwikkeling van een weloverdachte manier van werken zowel wat betreft de benadering van het materiaal (het marmer) als de vorm.

 

De cursussen vinden plaats in kleine groepen, waarbij er een direct contact is tussen student en leraar. De studenten zijn vaak van verschillende leeftijd, nationaliteit en vaardigheid, maar ontwikkelen snel een gevoel van kameraadschap en creatieve interactie.

 

Kortom, het doel van de cursussen is om de student de technische vaardigheden aan te leren en het vertrouwen te geven om deze toe te passen: factoren die onmisbaar zijn om tot een vertaling te komen van de creatieve ideeën van iedere student in een plastische vorm. De docent luistert naar en bespreekt met de student de verwachtingen en wensen om het beeldhouwwerk op correcte wijze tot stand te brengen.

 

 

Cursusperiode

 

De cursusperiode begint medio mei en eindigt medio oktober.


De cursussen zijn opgedeeld in modules van twee weken en beginnen op de maandag van gekozen week.
De gast wordt verwacht op de zondag voorafgaande aan het begin van de gekozen cursus. (ZIE de Cursuskalender)

Assistentie

 

De docenten zijn altijd aanwezig gedurende de lesuren : van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur.

 

Zaterdags van 9.00 uur tot 12.00 uur.

 

De student kan ook werken buiten deze tijden, maar zonder docent..

Gereedschappen

 

Handmatig werken:
voor het handmatig werken worden de gereedschappen ter beschikking gesteld door de studio.

Werken met mechanische

apparatuur:

de studio heeft pneumatische hamers en elektrische hamers beschikbaar (exclusief beitels).

 

De gebruikers van haakse slijptollen voorzien in hun eigen schijven of kunnen die ter plaatse aanschaffen.

In het geval dat de student zijn eigen apparatuur wil gebruiken wordt in overleg de geschiktheid van de apparatuur bepaald.

*Alle ter beschikking gestelde apparatuur voldoet aan de geldende normen.
*De beschikbaar gestelde apparatuur kan niet aan derden worden overgedragen.

*De gebruiker wordt goed geïnformeerd over het juiste gebruik en onderhoud van alle apparatuur die tijdens de cursus gebruikt wordt.

Materiaal

De studio stelt voldoende marmer beschikbaar voor de gehele cursus en is inbegrepen in de cursusprijs. Beschikbaar zullen een assortiment voor handen van regelmatig en onregelmatig gevormde blokken tot een maximum van 50 kg.

 

Op verzoek voorziet de studio ook in bijzondere formaten, tegen een van tevoren overeengekomen toeslag.

 

Het gerealiseerde werkstuk wordt eigendom van de student (met uitzondering van de stukken die in cursus C (speciale technieken) zijn gemaakt)

Uitrusting
Het is extreem belangrijk te werken met een maximale veiligheid: veiligheidsbril, handschoenen, comfortabele werkkleding en stevige schoenen.  


Voor het werken met elektrische apparatuur: er zijn oorkappen en stofmaskers aanwezig.

Docenten

 

Beelhouwer Boutros Romhein of op grond van speciale behoefte andere professionele beeldhouwers of freelance professionals gespecialiseerd in de diverse technieken van het beeldhouwen www.sculturacarrara.com

Verblijf

 

Er zijn diverse accommodaties beschikbaar, die allen direct gelegen zijn aan de werkplek. Zie Verblijf.

Aansprakelijkheid


Gasten moeten zelf zorgen voor een ongevallen verzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Eventuele schade aan zaken of personen veroorzaakt door de gast is voor uitsluitende verantwoordelijkheid van de gast. De Cooperatie Arco Arte is niet aansprakelijk voor enig letsel tijdens het verblijf van de gast in de studio. De studio is niet aansprakelijk voor eventuele ziekte, of schade aan zaken of personen.

 • Neem contact met ons!

  Boek nu
  uw cursus

  Vul het formulier in door het selecteren van het type cursus, de accommodatie en de huurperiode, het is gemakkelijk en snel!

 • Tell a friend
  Message Send

  • Enter email address

   Invalid email

  • Enter Friend's e-mail

   Invalid email
  • I authorize the handling of my personal data based in the Italian Privacy law D.L. 30 June 2003 n. 196

   Allow privacy